Wild Flower Raciborski Puch

  • Pudl trpasličí aprikot /plavá
  • Narozená: 26. 2. 2013
  • Výška/délka: 31 / 32
  • 2x BOB, 2x BOS, 2 x CACIB, rCACIB, 6 x CAC, CWC, ČKŠ, ČMKŠ, CAJC,  nejlepší mladá fena výstavy, VN1


         Chovatel: M.Klamertová

Výsledky výstav rok 2016

Název výstavy

Datum

Výsledek

 OKV Brno Tuřany

 9.1.2014

V1,ČKŠ / exellent 1, club CC

Výsledky výstav rok 2015

Název výstavy

Datum

Výsledek

MVP Brno

7.2.2015

V1,CAC

OKV Libice nad Cidlinou

28.2.2015

Výborná2

OKV Ostrava

11.4.2015

V1,ČKŠ

NVP Ostrava

12.4.2015

V1,CAC

MVP Č.Budějovice

26.4.2015

V1,CAC,CACIB,BOB

MVP Litoměřice

24.5.2015

V1, CAC, r.CACIB

Krajská Raciboř PL/CWC  

6.6.2015

V1, CWC

Kamenný Mlýn SK/CAC27.6.2015

V1, CAC, BOS

NVP Velká Ida SK/CAC4.7.2015

V1

MVP Velká Ida SK/CACIB5.7.2015

V1, CAC, CACIB, BOS

Výsledky výstav rok 2014

Název výstavy

Datum

Výsledek

 OKV Brno Tuřany

 4.1.2014

V1,ČMŠ

 NVP Brno

 5.1.2014

V1,CAJC

 MVP Brno

 22.2.2014

VN

Vysvětlivky:

BOB = z anglického originálu: Best Of Breed – také jinak řečeno “Vítěz plemene”. Toto ocenění obdrží jediný zástupce jednotlivých plemen, kterého rozhodčí určí jako nejlepšího z vystavovaných jedinců téhož plemene na té které výstavě. Tedy na výstavě je většinou zadáno tolik ocenění BOB, zpravidla tolik, kolik je přítomno plemen. Všichni nejkrásnější jedinci plemen, tedy s přiděleným oceněním BOB, pokračují do další soutěže probíhající na konci výstavy, o titul BIG (resp.BOG).

CAC = Certificat d´Aptitude au Championat – čekatelství na národní titul šampióna krásy. Tento titul se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) ohodnoceným známkou “výborný 1”, na výstavách mezinárodích, národních, speciálních a klubových pořádaných v České republice. Nejedná se o titul nárokový a nemusí být tedy zadán v každé jmenované třídě, bez ohledu na počet zúčastněných psů či fen, pouze jedincům mimořádných kvalit.

CACIB = Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté – čekatelství na mezinárodní titul šampióna krásy – Interchampion. Udělení 4x CACIB při splnění dalších podmínek může daný pes získat titul Ich., tedy Interšampión.

ČKJV = čekatelství na klubového juniorského vítěze ČR

CAJC = čekatelství na národní titul “Šampión krásy mladých”. Je udělován psům a fenám pouze ve třídě mladých.

CH. (Ch. či Champ.) = držitel titulu šampión krásy. Pes či fena mohou obdržet titul Champion různých zemí. Každá země má svá pravidla pro udělení tohoto titulu. Podmínky pro udělení titulu “Český šampión” (nebo také “Národní šampión”) jsou získání ocenění min. 4x CAC alespoň ve dvou výstavních sezónách, min. od dvou různých rozhodčích a nejméně dva z nich musí být na výstavách mezinárodních. Pes s titulem “Champion” má právo být na výstavách mezinárodních, a to i v jiných zemích, hlášen do třídy šampiónů a na ostatních typech výstav do třídy vítězů.

NV = národní výstava (je určena všem plemenům psů), nebo také se může jednat o zkratku titulu “Národní vítěz”

V = “výborný”, jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se jedničce. Je-li u hodnocení na výstavě k tomuto písmenu přidáno i číslo, znamená to že pes je typický v exteriéru pro dané plemeno a číslo označuje pořadí nejlepších čtyř jedinců v dané třídě.

VN = velmi nadějný, oceněn žlutou stužkou. Zadává se ve třídě dorostu a mladých.